ciekawostka dnia

Pierwszą książkę o nazwie encyklopedia (co znaczy wszechstronne kształcenie) wydano w Bazylei w 1559 roku. W 1690 roku w Paryżu, pojawiła się pozycja z hasłami w porządku alfabetycznym

baner BIPZrealizowaliśmy projekt
e - Akademia Przyszłości

Należymy do
Szkół Odkrywców Talentów
(patronat MEN)

Przekaż
1% podatku na naszą szkołę
www.fundacjaROSA.pl
nr naszej szkoły 112449logowanie

Sing-in

PROJEKT INOWACYJNA TECHNIKAPROJEKT PROJEKT FSNT – NOT

PROJEKT FSNT – NOT: „Innowacyjna Technika: Programy Zajęć Technicznych dla Gimnazjum” 20 gimnazjów z czterech województw (wśród nich Gimnazjum nr 7 w Łodzi) przystąpiło do pilotażowego projektu FSNT – NOT pt.:„Innowacyjna Technika: Programy Zajęć Technicznych dla Gimnazjum”. Programy zostaną wykreowane i następnie opracowane wokół 5 osi tematycznych. ● ”Technika domowa” - Radom ● „Energia i Robotyka” - Białystok ● „Woda” - Łódź ● „Konstrukcje” - Warszawa ● „Przepływ informacji” - Białystok Oś tematyczna „Woda” składa się z dwóch modułów. Zapoznanie się z zamieszczonymi tam tematami ma pomóc uczniom przede wszystkim w poznawaniu interdyscyplinarnego i globalnego charakteru techniki oraz w zrozumieniu znaczenia postępu technicznego we współczesnym świecie. Chodzi o wyposażenie uczniów w wiedzę związaną z przebiegiem procesu projektowo – konstrukcyjnego i metodami rozwiązywania problemów technicznych z zastosowaniem technik komputerowych. Jednym z celów realizacji programów jest stworzenie w szkole optymalnych warunków do rozwijania zdolności twórczych uczniów w warunkach pracy zespołowej. Innowacyjność programu ma polegać na rozwijaniu kompetencji społecznych ucznia – nabywaniu przez niego umiejętności pracy w zespole, a także na uwrażliwieniu ucznia na potrzeby nie tylko własne ale i ucznia. Program zostanie wdrożony przez panią Dorotę Rumas na zajęciach technicznych w roku szkolnym 2013/2014.

gość specjalny
Ze strony Łódzkiego Kuratorium Oświaty

gość specjalny
Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.

gość specjalny
Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.


MINI GALERIA


dane dane dane
Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.
 
MEN Kuratorium Oświaty UMŁ - Oświata CKE ŁCDNiKP WODN