ciekawostka dnia

Pierwszą książkę o nazwie encyklopedia wydano w Bazylei w 1559 roku. W 1690 roku w Paryżu, pojawiła się pierwsza z hasłami w porządku alfabetycznym.

baner BIP


link do pobrania prezentacjiZrealizowaliśmy projekt
e - Akademia Przyszłości

Należymy do
Szkół Odkrywców Talentów
(patronat MEN)


Przekaż
1% podatku na naszą szkołę
www.fundacjaROSA.pl
nr naszej szkoły 112449logowanie

Sing-in

PROJEKTY EDUKACYJNE W 2015/2016Zgodnie z najnowszymi wymogami Ministerstwa Edukacji od roku szkolnego 2010/2011 wszystkie gimnazja zobowiązane są do realizacji projektu edukacyjnego.

Projekty realizowane są niemal w każdej sferze działalności. Zwykle termin ten oznacza konkretne działania określone w czasie i zmierzające do osiągnięcia celu. Projekt edukacyjny zatem skierowany jest do uczniów, którzy to poprzez wypełnianie zadań zleconych przez nauczyciela dążą do uzyskania danych założeń.
Są projekty, które można prowadzić indywidualnie, ale te edukacyjne mają nacisk na pracę zespołową. Oznacza to, że uczniowie powinni ze sobą współpracować.
Kluczowe są w takim razie założenia rozporządzenia z 20 sierpnia br.. Zmienia ono zatem wcześniejsze rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046).

Jedne z istotnych postanowień to m. in.:

• projekt edukacyjny jest działaniem zmierzającym do rozwiązania danego problemu przy jednoczesnym zastosowaniu różnorakich metod;

• ramy tematyczne projektu edukacyjnego nie są dokładnie określone; mogą one zarówno dotyczyć treści programu obowiązującego w szkole, jak i wykraczać poza nie;

• projekt edukacyjny obejmuje: wybranie zakresu tematyki, zdefiniowanie celów i zaplanowanie faz ich realizacji, wypełnianie przewidzianych zadań, publiczne zaprezentowanie rezultatów podejmowanych działań;

• warunki realizacji projektu definiuje dyrektor przy wcześniejszym porozumieniu z radą pedagogiczną; dodatkowo należy określić także m. in. ramy czasowe projektu, ilość grup projektowych, formę i czas prezentacji;

• wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

• uczestnictwo ucznia w projekcie będzie miało wpływ na ocenę z zachowania;

• szkoły muszą dostosować swoje statuty do zmian z omawianego rozporządzenia do 30 listopada br.;

• projekt edukacyjny jest oparty o pracę zespołową, a zadania uczeń może realizować indywidualnie;

• ponadto gimnazjalista powinien uczestniczyć co najmniej w jednym projekcie w każdym roku nauczania przedmiotu;

• każdy uczeń może uczestniczyć w realizacji dowolnej ilości projektów, ale trzeba zdefiniować sposób wskazania tego projektu edukacyjnego, który zostanie ujęty na świadectwie ukończenia gimnazjum.

PROPOZYCJE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 2015/2016

Wybierz projekt, którym jesteś zainteresowany/a i zgłoś się do nauczyciela - opiekuna projektu
- projekty.pdf (kliknij)

MINI GALERIA


nasza szkoła nasza szkoła nasza szkoła
Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.
 
MEN Kuratorium Oświaty UMŁ - Oświata CKE ŁCDNiKP WODN