ciekawostka dnia

Pierwszą książkę o nazwie encyklopedia wydano w Bazylei w 1559 roku. W 1690 roku w Paryżu, pojawiła się pierwsza z hasłami w porządku alfabetycznym.

baner BIPZrealizowaliśmy projekt
e - Akademia Przyszłości

Należymy do
Szkół Odkrywców Talentów
(patronat MEN)


Przekaż
1% podatku na naszą szkołę
www.fundacjaROSA.pl
nr naszej szkoły 112449logowanie

Sing-in

PATRON SZKOŁYPATRON PROF.JAN KARSKI

Jan Karski urodził się i wychowywał w Łodzi. Tutaj skończył szkołę powszechną i średnią. Istnieją miejsca z nim związane, żyją ludzie, którzy go znali, w Łodzi są pamiątki przez niego miastu przekazane. W Łodzi Karski nawiązał pierwsze przyjaźnie, jego pierwszą sympatią była Łodzianka.
Karski wzrastał w mieście wielokulturowym. Codzienne obcowanie z mieszkającymi obok Polakami, Żydami i Niemcami silnie zaważyło na osobowości młodego chłopaka, a niektóre przyjaźnie przetrwały wiele lat. Lata spędzone w Łodzi nauczyły Karskiego tolerancji, akceptacji i zrozumienia dla ludzi innej kultury, religii i języka.
Dla szkoły ten fragment biografii jest doskonałym przyczynkiem do stworzenia scenariuszy lekcji wychowawczych i lekcji dotyczących dziejów regionu uwzględniających barwną historię miasta i bogatą kulturę polskich, żydowskich i niemieckich mieszkańców Łodzi.
Karski pochodził z rodziny o tradycyjnych wartościach, a patriotyzm i kult wolnej Polski były wpajane od najwcześniejszych lat. Wujowie Karskiego byli żołnierzami Napoleona Bonapartego, ojciec matki walczył w powstaniu styczniowym. Brat Marian Kozielewski służył pod Piłsudskim w legionach. Sam Karski w sierpniu 1939 r. bez wahania ruszył na wojnę.
Jego działalność konspiracyjna podczas II wojny światowej jest przykładem zaangażowania i bohaterstwa, a także zaufania jakim darzyły go najwyższe czynniki rządowe na emigracji i w kraju. Wydarzenia, w których uczestniczył Karski mają duży ładunek sensacji i przygody.
Opowieści o Karskim bardzo wciągają czytelnika, który czyta je "jednym tchem" jak powieść akcji. Te szczegóły życiorysu Karskiego są wzorcem, który należy wpajać młodemu człowiekowi.
Wzorzec podany jako interesująca i dramatyczna przygoda jest zdecydowanie lepiej przyswajalny dla niego i budzi większe zainteresowanie.
Misja informacyjna o sytuacji Żydów w okupowanej Polsce, choć nieudana, stała się misją historyczną. Karski był pierwszym człowiekiem, który głośno mówił "wielkim" ówczesnego świata o tragedii narodu żydowskiego. Spotykał się w tej sprawie z wpływowymi ludźmi polityki, nauki i kultury. Został przy nazwisku Karski, bo podjęta misja nie zakończyła się wizytą w Białym Domu. Tę misję Karski wypełniał całe życie. Miał tego świadomość, kiedy w ostatnich latach swego życia mówił o tragedii Holocaustu: "...uważam, że ludzkość popełnia drugi grzech pierworodny - świadomie bądź nieświadomie, poprzez niewiedzę bądź niewrażliwość, chciwość, hipokryzję bądź bezduszną racjonalizację." Ta niezłomna postawa jest z pewnością wskazaniem potrzebnym nam wszystkim, a kiedy u jej boku pojawia się skromność i niechęć do szukania poklasku, to musi ona budzić szacunek i podziw.
Pozycja Karskiego w okresie powojennym również zasługuje na uznanie. Współpracował z wieloma amerykańskimi instytucjami rządowymi oraz pracował na prestiżowych uczelniach amerykańskich. To z pewnością są dowody wysokiej pozycji jako dyplomaty i uczonego. Karski jest również profesorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dwukrotnie odznaczony został orderem Virtuti Militari. Prezydent RP Lech Wałęsa odznaczył Jana Karskiego Orderem Orła Białego - najwyższym polskim odznaczeniem. Władze Łodzi przyznały Karskiemu honorowe obywatelstwo miasta.
Całe życie zapomniany wiódł życie skromne i pracowite. Honory i zaszczyty przyszły w ostatnich latach życia. Dla naszego Gimnazjum honorem jest nosić imię tego wielkiego człowieka.
Zawsze świetny uczeń, doskonały student, odważny żołnierz Podziemnego Państwa Polskiego, człowiek odpowiedzialny i niezłomny jest na pewno doskonałym kandydatem na patrona łódzkiego gimnazjum. Barwny życiorys, nieskazitelna postawa moralna, dramatyczne wydarzenia XX wieku, które były tłem działalności Karskiego to elementy niezbędne w procesie nauczania i wychowania.
Niezwykle ważkim argumentem przemawiającym za osobą Karskiego był również stosunek młodzieży naszego Gimnazjum do tej postaci. Przedstawiono kilka kandydatur na patrona szkoły i pozostawiono młodzieży możliwość swobodnego decydowania w tej sprawie. Na lekcjach historii i godzinach wychowawczych omawiano kandydatury i klasy opowiadały się właśnie za osobą Jana Karskiego. Również Samorząd Uczniowski zajął identyczne stanowisko. Budująca dla nas, grona pedagogicznego, jest ta postawa naszych uczniów.
Istniejący w Muzeum Historii Miasta Łodzi gabinet prof. Karskiego jest doskonałym miejscem obrazującym jego działalność. To również doskonałe miejsce prowadzenia działalności edukacyjnej poza murami szkoły. To miejsce może stać się elementem ceremoniału szkolnego - miejscem obowiązkowo odwiedzanym przez naszych uczniów. To również jeszcze jeden dowód na to, jak wiele możliwości daje nam nauczycielom osoba Profesora.

WIZJONER NOWEGO ŚWIATA

"Jan Karski jest i pozostanie na zawsze świadkiem koronnym czasu, jaki mija. Odważny do bólu. Wobec wroga i przyjaciół. Bezwzględny wobec małości, wyrachowania i cynizmu. Jego zasługi nagrodziła Rzeczpospolita najwyższymi orderami. On to pierwszy pokazał światu prawdę o zagładzie Żydów. Świat nie chciał słuchać. Świat nie wierzył polskiemu kurierowi. Dobijając się do przywódców wolnego świata, ciągle słyszał, że niewiele da się zrobić dla Żydów. Nie mógł się z tym pogodzić. Napisał wtedy teksty, które czyniły go prekursorem walki o prawa człowieka. Upominał się o słabych i bezbronnych. Jego misja została wtedy przegrana. Ale to dzięki niemu spadła pierwsza kropla na skałę, a potem spadały kolejne kropelki i drążyły skałę, aż zaczęła pękać" - stwierdził w przesłaniu prezydent Kwaśniewski. Nazywając profesora Karskiego "wizjonerem nowego świata", prezydent RP zakończył swe przesłanie słowami:

"Czy są jeszcze ludzie, nad grobem których potrafił uronić łzy tak różni: Polacy, Amerykanie, Żydzi, młodzi, starzy, w Polsce, w Ameryce? Łączyłeś nas, Janie Karski. Bohaterze cichy, szlachetny i sprawiedliwy."
przesłanie prezydenta
Aleksandra Kwaśniewskiego


MINI GALERIA


dane dane dane
Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.
 
MEN Kuratorium Oświaty UMŁ - Oświata CKE ŁCDNiKP WODN