ciekawostka dnia

Pierwszą książkę o nazwie encyklopedia wydano w Bazylei w 1559 roku. W 1690 roku w Paryżu, pojawiła się pierwsza z hasłami w porządku alfabetycznym.

baner BIPZrealizowaliśmy projekt
e - Akademia Przyszłości

Należymy do
Szkół Odkrywców Talentów
(patronat MEN)


Przekaż
1% podatku na naszą szkołę
www.fundacjaROSA.pl
nr naszej szkoły 112449logowanie

Sing-in

NABÓR ELEKTRONICZNY KLAS IIIINFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU ELEKTRONICZNEGO

Zarządzenie kuratora Oświaty


WARTO WIEDZIEĆ

Zasady naboru kandydatów do klas ponadgimnazjalnych

Drodzy Trzecioklasiści
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzony jest w formie elektronicznej.
Adres strony internetowej: https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat

Instrukcja dla kandydatów
1. Od 1 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. do godziny 13:00. Załóż konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl. Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś go do szkoły,którą wybrałeś jako pierwszą – najbardziej preferowaną. Jest to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Jeżeli w oddziale, który wybrałeś przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych (np.; sprawności fizycznej, z języka obcego, plastycznych,muzycznych) dowiedź się o jego terminie.

Pamiętaj! Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. W ramach każdej z wybranych szkół możesz określić dowolną liczbę oddziałów określając ich kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych. Jeśli wybierzesz oddziały wyłącznie w szkołach o dużej liczbie chętnych to ryzykujesz, że nie dostaniesz się do żadnego z nich, bo może się zdarzyć, że konkurenci będą mieć większą liczbę punktów. Nie zwlekaj do ostatniej chwili – możesz nie zdążyć wprowadzić danych !!

2. Od 22 czerwca do 23 czerwca 2015 r. do godz. 15:00 możesz zmienić swoje preferencje. Jeśli je zmienisz, musisz złożyć nowy wniosek w szkole pierwszego wyboru (jak w kroku 1).Zanim jednak złożysz nowy wniosek, musisz anulować poprzedni w tej szkole pierwszego wyboru, w której był złożony.

3. Od 26 czerwca do 1 lipca 2015 r. do godziny 13:00., po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopie świadectwa (muszą być potwierdzone przez Twoje gimnazjum) oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Administratorzy szkolni będą weryfikować wprowadzone przez Ciebie dane. Pamiętaj! Musisz zanieść tyle kopii świadectw, ile szkół wybrałeś w systemie.

4. 3 lipca 2015 r. do godz. 13:00 szkoły, które wybrałeś publikują listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Sprawdź, do której szkoły się zakwalifikowałeś. Jeżeli nigdzie się nie zakwalifikowałeś, będziesz musiał brać udział w rekrutacji uzupełniającej, do szkół w których będą wolne miejsca.

5. Od 3 lipca 2015 r. od godz. 13:00 do dnia 7 lipca 2015 r. do godziny 12:00. Musisz potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany. Dostarcz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane przez szkołę dokumenty. W przypadku szkół zawodowych dostarcz także zaświadczenie o możliwości wykonywania zawodu prowadzonego w oddziale. W przypadku niepotwierdzenia woli nauki w tym terminie możesz zostać skreślony z listy zakwalifikowanych.

6. 7 lipca 2015r. o godz. 13.00 ogłoszenie list przyjętych

7. UWAGA: Wybierając szkołę zawodową pamiętaj, że: - musisz pobrać skierowanie(a) na badanie ze szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącejkształcenie w wybranych przez Ciebie zawodach,
- musisz WYKONAĆ BADANIA (najlepiej przed 30 kwietnia br.) i otrzymać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania KAŻDEGO wybranego przez Ciebie zawodu.

- jeżeli nie możesz wykonywać zawodu przez Ciebie wybranego, możesz w terminie 22-23 czerwca 2015 r. do godz. 15:00 dokonać ostatecznych zmian w wyborze szkół i kolejności oddziałów na liście preferencji.
- musisz dostarczyć zaświadczenie o braku tych przeciwwskazań w dniu poświadczenia woli nauki (od 3 lipca 2015r. od godz.13:00 do dnia 7 lipca 2015r. do godz. 12:00) do szkoły, do której się zakwalifikowałeś.

W przypadku niedostarczenia w/w zaświadczenia dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej odmówi Ci przyjęcia do oddziału.W przypadku niedostarczenia w/w zaświadczenia dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej odmówi Ci przyjęcia do oddziału.

MINI GALERIA


dane dane dane
Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.
 
MEN Kuratorium Oświaty UMŁ - Oświata CKE ŁCDNiKP WODN