ciekawostka dnia

Pierwszą książkę o nazwie encyklopedia wydano w Bazylei w 1559 roku. W 1690 roku w Paryżu, pojawiła się pierwsza z hasłami w porządku alfabetycznym.

baner BIPZrealizowaliśmy projekt
e - Akademia Przyszłości

Należymy do
Szkół Odkrywców Talentów
(patronat MEN)


Przekaż
1% podatku na naszą szkołę
www.fundacjaROSA.pl
nr naszej szkoły 112449logowanie

Sing-in

MISJA I WIZJA SZKOŁYWIZJA SZKOŁY

W szkole uczniowie mają możliwość zdobywania rozległej wiedzy. Lekcje są ciekawe dla uczniów, dostosowane do ich potrzeb, a pracownie przedmiotowe są dobrze wyposażone. Uczniowie są kreatywni, asertywni, tolerancyjni, są świadomymi członkami społeczności szkolnej. Szanują i kultywują tradycje narodowe, są wychowani w duchu patriotyzmu. Młodzież czuje się w szkole bezpiecznie. Uczniowie współuczestnicząc w realizacji programu profilaktycznego szkoły. Uczniowie uczestniczą w międzynarodowej wymianie młodzieży. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, współdziałając z nauczycielami w procesie wychowawczym.MISJA SZKOŁY

Nasze gimnazjum jest miejscem wyjątkowym. Procesowi nauczania przyświecają bowiem najważniejsze wartości i szczytne ideały patrona szkoły - profesora Jana Karskiego. Najwyżej cenimy tolerancję, uczciwość, poczucie własnej godności, otwartość i wrażliwość na problemy innych. Dzięki temu kształtujemy właściwe relacje międzyludzkie i osiągamy bardzo dobre rezultaty podejmowanych działań. Zapewniamy wysoki poziom nauczania poprzez rozwijanie umiejętności logicznego i analitycznego rozumowania, a także dzięki stosowaniu nowoczesnych metod pracy, które motywują ucznia. Jednocześnie dbamy o wszechstronny rozwój naszej młodzieży, umożliwiając jej rozwijanie zainteresowań i talentów. W naszej placówce zapewniamy bezpieczeństwo wszystkim uczniom. Zmierzamy do polepszenia bazy szkoły, tak aby można było zrealizować wszystkie plany edukacyjne. Działania podejmowane przy współpracy rodziców i uczniów, przybliżają nas do urzeczywistnienia wizji szkoły.


MINI GALERIA


dane dane dane
Kliknij na zdjęcie aby powiększyć.
 
MEN Kuratorium Oświaty UMŁ - Oświata CKE ŁCDNiKP WODN